16. aug, 2016

GEBREKKIG OPGELEID

Ik heb, voor zover ik daar aan heb willen meewerken, een prima opleiding gehad. Eerst twee jaar kleuterschool, zo heetten de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs in mijn tijd nog. Daar-na was er de ‘Grote School’, want als je eenmaal het ‘kakschooltje’ achter je had gelaten was ‘Lagere School’ een te min woord. Na zes jaar werd met enig ceremonieel afscheid genomen van de ‘bovenmeester’ en volgde de middelbare vervolgopleiding, in mijn geval het VWO (Atheneum). Verder leren aan HBO of universiteit is er nooit van gekomen, dáár wilde ik mijn medewerking niet meer aan verlenen. Had ik dat maar wel gedaan dan zou ik de tegenwoordige tijd misschien beter begrijpen.

In Cannes heeft de burgemeester, ongetwijfeld iemand die wél heeft gestudeerd anders wat hij geen burgemeester geworden, een verbod uitgevaardigd tegen ‘badkleding die getuigt van een religieuze overtuiging, terwijl Frankrijk nu doelwit is van terroristische acties’. Hij doelt, las ik in het ‘Dagblad van Wakker Nederland’ met name op de ‘boerkini’, de lichaamsbedekkende kleding van gelovige moslima’s . Op het artikel kon gereageerd worden. Allemaal mensen die hebben doorgeleerd, want ik ben blijkbaar te dom om de reacties te begrijpen. Reacties die op mij overkomen onderbuikgevoelens, meningen dus, die men als feiten, als waarheid de wereld in slingert. Op stranden in delen van het Midden-Oosten, staat er, hoeft een vrouw ook niet te proberen een bikini’s te dragen. En dus moeten hier dan de boerkini’s maar in de ban. Voor wat hoort wat immers. Het merendeel van de erudiete en evenwichtig geformuleerde reacties laat ik hier maar onbesproken want ik begrijp het taalgebruik en de logica erachter niet. Zal aan mijn gebrekkige opleiding liggen.

Maar het gaat me niet om een artikeltje in een landelijk dagblad. Er is iets heel anders dat ik niet begrijp en waarbij ik de hulp wil inroepen van u die ongetwijfeld wél hebt doorgeleerd. Waarom, zo vraag ik u, is het nodig vrouwen een dwingend kledingadvies op te leggen en daarbij als reden aan te voeren dat Frankrijk doelwit is van aanslagen? Wordt de dreiging minder als een vrouw opeens in bikini op het strand verschijnt? Zou de religieuze overtuiging door een ander kledingstuk anders worden of zelfs verdwijnen? En, zo vraag ik u, waarom exclusief (islamitische) vrouwen? Stel u voor: op het strand wordt de plaats van de boerkini dragende vrouw (overigens, de foto bij het artikel komt helemaal niet dreigend over) ingenomen door een man met dezelfde religieuze overtuiging. Hij hoeft niets, maar dan ook helemaal niets te doen of te laten. Zijn kleding (al droeg hij driedelig grijs!) is van geen belang. Waarom wordt er niet tegen zijn baard geprotesteerd, gezichtsbeharing die evenzeer een uiting is van een religieuze overtuiging? En als we dan toch bezig zijn, hoe zit het dan met Joodse keppeltjes en pijpekrullen of de tulband van Sikhs? 

‘Nee’, hoor ik u zeggen, ‘het gaat er vooral om dat de Islam een achterlijke religieuze overtuiging is. Een overtuiging die geen religie, maar een politieke beweging is die vrouwen onderdrukt, waar mannen vrouwen opdragen bepaalde kledingstukken te dragen. Een overtuiging tenslotte die in het Heilige Boek oproept de Westerse samenleving te verwerpen, zo niet te vernietigen.’ Ik heb nooit Koran-onderwijs gehad maar er is bij mij wel de nodige Bijbelkennis ingestampt. En van daaruit lopen soms de rillingen over mijn rug als ik lees hoe ons eigen Heilige Boek omgaat met bijvoorbeeld homoseksualiteit of vreemdgaan, hoe het Heilig Land het resultaat is (toen en nu wéér!) van oorlogszuchtigheid die ik alleen maar kan omschrijven als ‘Jihad’. Om over de kruistochten maar te zwijgen.

En met betrekking tot vrouwenonderdrukking: ik ben al wat ouder en ik meen me te herinneren dat ook in onze ‘verlichte’ en ‘vrije’ westerse samenleving het nog tot halverwege de vorige eeuw gebruikelijk was dat vrouwen als ze trouwden ontslagen werden. Ze mochten geen eigen geld hebben en moesten voor de kinderen zorgen. Haar enige recht was het aanrecht. Een getrouwde vrouw gold als ‘wilsonbekwaam’, wat betekende dat ze geen bezit kon hebben en geen contracten kon afsluiten. Wilsonbekwaam, door het simpele feit van haar huwelijk. En wie van de wat oudere dames kan zich niet herinneren dat er van vrouwen verwacht werd dat ze ‘netjes’ in rok verschenen? Broekpakken? Nee, dat kon helemaal niet! Wie zonder zonden is, werpe de eerste steen, wil ik maar zeggen.

Terroristen zijn over het algemeen, dat zal ik niet ontkennen, van islamitische afkomst of worden (aan)gestuurd door organisaties die voor islamitisch versleten willen worden. Maar dat betekent niet, en laten we alstublieft die fout niet maken, dat iemand die een hoofddoek of – want daar ging het om – een boerkini draagt, automatisch kwade bedoelingen heeft. En nog minder dat die kwade bedoelingen als sneeuw voor de zon verdwijnen als het kledingstuk verandert.

Maar misschien denk ik er te simpel over. Ik heb immers niet doorgeleerd...

© copyright Cees Geluk, augustus 2016