23. apr, 2017

Donderdag

‘Juf!’

‘Ja?’

‘Heeft Jezus echt bestaan?’

‘Waarom vraag je dat?’

‘Omdat mijn papa zegt dat het niet kan. Als je dood bent, ben je dood.’

Het verhaal van Pasen had al vaker dit soort vragen opgeroepen. Kinderen, ook al zaten ze nog in het basisonderwijs, waren verbazingwekkend goed in het signaleren van tegenstrijdigheden in verhalen. En deze groep acht was pienterder dan ze sinds het begin van haar loopbaan had gehad. Normaal waren vragen naar aanleiding van wat ze vertelde geen probleem, ze was creatief genoeg om haar verhalen een acceptabele draai te geven. Maar omdat de school een Christelijke signatuur had moest ze extra goed opletten dat ze door haar antwoorden geen kiem van twijfel in de hoofden van de kinderen zou zaaien. De kinderen, zeker deze kinderen, zouden dat met hun ouders delen (sommige zelfs verplicht). Het zou haar via de schoolleiding door de soms streng Gereformeerde ouders kwalijk genomen worden dat ze zich niet aan de strikte uitleg van het Bijbelverhaal (‘de Bijbel is Gods Woord’) had gehouden en omdat ze nog steeds op een tijdelijk contract ‘stond’ was haar positie toch al niet zo sterk. Bovendien was de vragensteller, Kevin, nu net de zoon van een ouderpaar dat niets met het Geloof in het algemeen en met de strenge variant van sommige ouders in het bijzonder had. En die hadden daar al eerder de confrontatie over gezocht. Uitkijken dus.

‘Mag ik daar na het weekend op terugkomen? Dan kan ik het nog even precies nakijken.’

Gelukkig accepteerde de klas haar uitvlucht. Dat betekende niet dat ze nu achterover kon leunen: de leerlingen zouden een bull-terriër nog in vasthoudendheid naar de kroon kunnen steken. Ze zou dus dit weekend aan de bak moeten. Eerst maar eens haar licht opsteken bij de collega’s. Ze wenste haar klas een goed Paasweekend, begeleide ze naar het hek en de wachtende ouders en ging weer naar binnen.

‘Jeetje, wat zie jij eruit!’ Carola, haar collega uit de parallelklas, trok bijna wit weg toen ze na het opruimen van de klas de teamkamer binnenstapte voor de nabespreking van de week. ‘Kan ik een kop thee voor je inschenken?

‘Nee, dank je, het gaat wel,’ stelde ze haar gerust, ‘Kevin stelde vraagtekens bij de waarheid achter het Paasverhaal. Ik heb gezegd dat ik het dit weekend zou uitzoeken maar alles bibliotheken zijn natuurlijk dit weekend dicht.’

‘Zeker weten dat het Kevin was die de vraag stelde en dat hij niet zijn vader nabauwde,’ vroeg Carola, ‘die Van Wameren zoekt immers altijd de confrontatie op religieus gebied. Het lijkt soms wel een heilige oorlog, maar dan één die tot ontkerkelijking van de hele wereld moet leiden. Begrijp niet dat we Kevin ooit als leerling hebben toegelaten.’

‘Als het aan mij had gelegen was dat ook niet gebeurd.’ Wim, de directeur van de Ds. W.E. den Hertogschool, had in de deuropening van de teamkamer staan luisteren. ‘Maar toen de vorige directeur twee jaar geleden met pensioen ging zat Kevin van Wameren hier al op school en om een kind nu van school te verwijderen omdat de denkbeelden van de ouders ons niet aanstaan gaat wat ver. Vooral ook omdat de resultaten van Kevin daar totaal geen aanleiding toe geven.’

‘Hoe lang sta jij daar al,’ wilde Carola weten.

‘Lang genoeg om te weten dat Kelly hier een uitdaging heeft,’ gaf Wim terug, ‘Kelly, ik kan je alleen maar aanraden om je uitleg zo strak mogelijk tegen het verhaal van de Bijbel te construeren. Als je wilt heb ik nog wel wat documentatie voor je.’

‘Graag,’ bedankte Kelly.

Wim beende weg en kwam even later terug met twee boodschappentassen. ‘Hier,’ zei hij, ‘Uit mijn eigen collectie. Uitleg van het Bijbelverhaal, maar ook informatie over de maatschappij waarin Jezus leefde, zowel religieus als politiek. Kun je in het weekend even bijlezen. Dames, een vrolijk Pasen gewenst, tot dinsdag.’

En hij vertrok, Carola en Kelly verbaasd achterlatend.

‘Ben je echt van plan dat allemaal te gaan lezen,’ vroeg Carola, zich bijna vertillend aan de beide tassen.

‘Heb ik keus, dan?’ wilde Kelly weten.

‘Nee, ik denk dat je gelijk hebt. Staat je auto een beetje in de buurt, dan help ik je even die tassen inladen.’

‘Ja, toevallig hier voor de deur. Dank je.’

Ieder met een tas aan de arm liepen ze naar buiten. Carola zette haar tas in de bagageruimte van Kelly’s auto, Kelly zette haar last ernaast, wenste haar collega een prettig weekend, stapte in en vertrok.

Goede Vrijdag, Stille Zaterdag

Kelly had bij aankomst alle boeken uit de tassen gehaald en ze stuk voor stuk bekeken. Vijfendertig dikke pillen in diverse talen met uiteenlopende onderwerpen. Wim had haar goed voorzien. Ze had de boeken gesorteerd naar onderwerp Er waren geschiedenisboeken over de Joodse maatschappij rond het begin van de jaartelling, maar ook een uitgebreide vergelijkende exegese van het Bijbelverhaal. Verder een aantal boeken over de historische figuren van Jezus, Herodes, Pontius Pilatus, en Kajafas, de hogepriester. Verder een lijvig boek over de Romeinse rechtspraak en het strafrecht. Kortom, voldoende informatie om de vraag van Kevin afdoende en onderbouwd te kunnen beantwoorden en zich daarbij de kritiek van de ouders van het lijf te houden. Ze was begonnen met lezen en had doorlopend aantekeningen gemaakt. Zo kon ze zich, de volgende keer als er vragen kwamen, daarop baseren in plaats van de vijfendertig boeken nog eens te moeten doorworstelen. Vrijdagavond kwam ze erachter dat ze het, als ze gewoon zou doorlezen, niet zou redden: het was gewoon teveel informatie om binnen één weekend door te nemen. Maar omdat ze Kevin had beloofd dat ze dinsdag met een antwoord op zijn vraag zou komen en ze de gevolgen voor haar contract vreesde als ze niet beslagen ten ijs zou komen, trok ze de nacht van vrijdag op zaterdag door. Eigenlijk had ze daar niet eens zo’n moeite mee: tijdens haar studie aan de PaBo had ze vaak genoeg nachten door geblokt. Dit was niet anders dan zo’n nacht. Uiteindelijk, om twee uur in de nacht van zaterdag op zondag, had ze er de brui aan gegeven was ze volkomen uitgeput naar bed gegaan.

‘Esther!’

‘Ik kom, Baba.’

‘Haast je, mijn kind.’

Zo snel haar benen haar wilden dragen snelde Esther naar Baba, zoals ze haar overgrootmoeder noemde. Ze had de verzorging van de oude vrouw op zich genomen toen haar moeder was overleden. Grootmoeder leefde allang niet meer. Die was met de Zeloten naar Massada meegegaan en daar omgekomen. Baba had niet mee gewild en was met haar klein- en achterkleindochter voor het Romeinse geweld gevlucht. Ze hadden lang gezworven en waren neergestreken bij Caesarea.

‘Hier ben ik, Baba.’

‘Ik zal niet lang meer leven, mijn kind, en ik wil je voor ik naar mijn voorouders ga nog iets meegeven. Kun je me die bundel boekrollen eens aanreiken?’

Esther deed wat er van haar gevraagd werd.

‘Hiertussen,’ zei Baba, en haar vingers zochten in één van de rollen, ‘heb ik een verhaal verstopt dat ik heb opgeschreven. Het is het verhaal van hoe mijn meester met zijn geweten heeft geworsteld.’

‘Meester, Baba? Maar hoe...’

‘Rustig, kind, alles op zijn tijd. Eerst wil ik graag iets drinken.’

Esther schonk uit een Amfora wat water in een beker en gaf dat haar overgrootmoeder. Die dronk gulzig en begon.

‘Je moet weten, lieve kind, dat ik niet altijd vrij ben geweest. Mijn vader had nauwelijks geld om zijn gezin te voeden en daarom had hij me als slavin verkocht aan een Romeinse soldaat. Omdat de soldaten nogal stevig gokten en verloren kwam ik dan bij de één, dan weer bij de ander in bezit. Na verloop van tijd had mijn Meester er genoeg van en verbood het gokken. Iedereen die, net als ik, van hand tot hand waren gegaan, kwamen in zijn dienst terecht. Het was, hoe vreemd het ook moge klinken, een verbetering. Want hoewel ik niet vrij was, was het toch een rust dat ik niet meer van het ene op het andere moment een andere meester kreeg.

‘In die tijd kwam er onrust over het land. Er was een rabbi die, naar men zei, nogal radicale ideeën predikte. En het ergste voor mijn meester was: onze landgenoten liepen massaal achter die man aan. Het gerucht ging zelfs dat hij wonderen deed. Dat heb ik zelf nooit gezien, maar het waren hardnekkige geruchten.

‘Op een dag, het zal nu zo’n vijftig of zestig jaar geleden zijn – ik hou op mijn leeftijd de tijd niet meer zo bij – was het, net als ieder jaar, Pesach. Die keer kwamen de leiders van ons volk bij mijn meester. De hele binnenplaats van zijn paleis stond vol volk. Allemaal roepend en schreeuwend dat ze van die ‘Jeshua’ niets moesten hebben, dat mijn meester hem ter dood moest veroordelen. Ze duwden ‘Jeshua’ naar voren, tot voor de meester. Het was een zielig figuur: hij stond daar maar, deed niets. Mijn meester had geloof ik medelijden met hem, want hij zei tegen de mensen dat hij geen bewijs van een strafbaar feit had gehoord, laat staan van iets dat de doodstraf verdiende. Maar ze bleven roepen dat hun gevangene een oproerkraaier was die zowel hun positie alsook die van mijn meester en zijn meester, de Keizer in Rome, in gevaar bracht met zijn praatjes. En dat hij dat al vanaf Galilea had gedaan. Toen mijn meester Galilea hoorde was hij blij: Herodes, soort van koning die door de Romeinen werd getolereerd, had zeggenschap over Galilea en was toevallig in de stad. Dus liet hij het hele gezelschap naar Herodes gaan. Die moest maar beslissen.

‘Een uur later stonden ze er weer. Herodes, zo zeiden ze, kon en mocht geen doodvonnis uitspreken, dat moest mijn meester doen. Wat mijn meester ook probeerde, tot en met geseling aan toe, ze waren niet op andere gedachten te brengen. De rabbi moest dood, hoe dan ook. Als mijn meester het doodvonnis niet wilde uitspreken, dan zouden ze zich over zijn hoofd tot de keizer wenden. Op dat moment keek mijn meester mij aan. Ik had al die tijd achteraf ergens gestaan. ‘Breng mij water!’ schreeuwde hij. Ik hield hem een schaal voor en hij doopte zijn handen erin. ‘Ik wil hier niets mee te maken hebben,’ zei hij, ‘doe met hem wat je wilt, wat mij betreft hang je hem op of zo, maar laat mij er verder buiten.’ Ze grepen hem vast, bloedend en verzwakt van de zweepslagen, en gingen met hem de stad uit. Die avond kwam er een rijke man bij mijn meester vragen om het lichaam van de rabbi. Het was niet goed, zei hij, dat het lichaam van een mens op Sjabbat zo bleef hangen. Mijn meester gaf toe: ‘neem hem maar mee en doe wat je moet doen.’

‘Twee dagen daarna was er weer gedoe in het paleis. Twee soldaten werden ervan beschuldigd op wacht te hebben geslapen. Om de één of andere reden had mijn meester goed gevonden dat er bij het graf van de rabbi wachten waren geposteerd en nu was dat graf leeggehaald. De soldaten bezwoeren bij hoog en bij laag dat ze niet hadden geslapen maar dat ze ook geen idee hadden hoe het graf leeg kwam. Voordat mijn meester een straf kon uitspreken waren daar weer de mensen die de rabbi voor hem hadden gebracht. ‘Laat die soldaten gaan, we weten dat de vrienden van de rabbi zijn lichaam hebben meegenomen. Wij nemen dit verder wel voor onze rekening,’ waarna mijn meester opnieuw toegaf en de soldaten met hun verdedigers vertrokken.’

‘Maar Baba...’

‘Ja, kind?’

‘Dat verhaal heb ik nog nooit gehoord.’

‘Geloof me, kindje, dat verhaal zal nog heel lang verteld worden. Mensen zullen zich afvragen of het allemaal wel echt zo gegaan is. Hier,’ en ze gaf Esther een stuk papyrus, ‘staat het verhaal zoals mijn meester dat heeft opgeschreven. Ik was erbij en ik weet dat het de waarheid is.’

‘Maar... waar was het lichaam van die rabbi dan?’

‘Geen idee, kindje. Dat is nooit duidelijk geworden. Het is ook nooit teruggevonden. Er zijn mensen die beweren dat de rabbi niet écht dood was, er zijn er die ervan overtuigd zijn dat hij wel dood was maar weer levend is geworden. Wat er waar is, weet ik niet. Maar het was een vreemde tijd, het waren bijzondere dagen waarin de hele natuur van slag leek, zeker die vrijdag. Het enige dat ik zeker weet is dat toen ik die schaal water voor mijn meester vasthield, de rabbi nog geen twee el bij me vandaan stond. En dat ik heel rustig werd toen ik in zijn ogen keek. Hij had ogen die op een heel prettige manier dwars door je heen keken, zelfs toen hij voor de tweede keer, na de zweepslagen, werd weggevoerd.’

Baba kuchte even, legde haar voeten terug op het bed en leek in slaap te vallen.

‘Baba?’

Geen reactie.

‘Baba!’

Geen reactie.

Esther legde de deken over het hoofd van haar overgrootmoeder. Ze zou zo snel mogelijk de begrafenis regelen. Ze voelde het stuk papyrus dat Baba haar in handen had gedrukt en bekeek het. Bovenaan stond: ‘Pontius Pilatus aan Tiberius Ceasar’.

Dinsdag

Toen de wekker ging was Kelly volkomen uitgeslapen en helder. Ze had weliswaar het hele weekend doorgewerkt, maar was tevreden over het resultaat daarvan. In alle boeken had ze niet het enig juiste antwoord op Kevin’s vraag gevonden, maar ze had wel het antwoord bedacht dat ze zou geven. Het maakte haar niet meer uit of dat betekende dat ze op school geen plek meer had, dit was het enige antwoord dat ze wilde geven.

In de klas werd het stil. Kelly begon haar les met een kringgesprek.

‘Kevin, vorige week donderdag vroeg je me of Jezus echt bestaan heeft. Het antwoord is; ja, dat heeft hij. Er zijn genoeg dingen opgeschreven, ook al in die tijd, die aangeven dat Jezus echt bestaan moet hebben. Je zei ook dat je vader vond dat opstaan uit de dood niet kon. Daar heeft je vader gelijk in. Dat kan ook niet. Maar waarom is dat zo belangrijk? Het verhaal van Jezus is niet alleen maar het verhaal van Kerst of het verhaal van Pasen. Het is het verhaal van een man die vond dat je best mag twijfelen of wat de mensen met macht doen wel goed is. En dat je, als je daar heel erg in gelooft, bereid moet zijn om de straf voor dat twijfelen te dragen. Dát is het verhaal van Jezus. En daar geloof ik in.’

Die middag kreeg Kelly haar vaste aanstelling.

‘Ik heb je vanmorgen in je klas bezig gezien,’ zei Wim, ‘en erg veel christelijker dan wat jij deed kun je niet worden. Gewoon praktisch, geen gedoe. Knap gedaan!’

In gedachten bedankte Kelly Esther en vooral Baba, die haar in de nacht van Stille Zaterdag op Paaszondag op het juiste spoor hadden gezet.

 

© Cees Geluk, april 2017

22. jan, 2017

In de nacht van woensdag 4 op donderdag 5 maart was in het huis van mijn ouders een enorme klap te horen. Op weg naar bed na een toiletbezoek had mijn moeder haar evenwicht verloren en was gevallen. In paniek had mijn vader nog tevergeefs geprobeerd haar overeind te krijgen. Het ontbrak de bejaarde man (hij was 83, zij 84) simpelweg aan kracht. Met behulp van de buren lukte het uiteindelijk toch. De volgende ochtend werd de huisarts gebeld en die aarzelde geen moment: mijn moeder had een longontsteking, de val was mede veroorzaakt door zuurstofgebrek en ze moest opgenomen worden.

Zaterdag 7 maart, de 58e huwelijksdag van mijn ouders. Mijn vader hing ‘s morgens vroeg al aan de lijn. “Het gaat opeens heel slecht met je moeder,” zei hij met een door tranen verstikte stem. “Gistermiddag zakte ze weg en toen hebben ze haar naar een andere afdeling verhuisd.” Ik zei dat ik me nog moest aankleden (zaterdag: uitslapen) en dat ik er zo snel mogelijk aan zou komen. Kort daarna ging de telefoon opnieuw: mijn broer, vanuit het ziekenhuis. Blijkbar ad mijn vader hem eerst gebeld en was hij al onderweg geweest. “Ik denk dat het handig is als je hierheen komt,” zei hij, “Het gaat ècht niet goed met Ma”. Ik kleedde me in allerijl aan en ging, gesteund door mijn vrouw, naar het ziekenhuis. Daar bleek dat mijn broer volkomen gelijk had gehad: mama lag op een aparte kamer, en van enig bewustzijn leek geen sprake meer. Het meest opvallend toen ik de kamer binnenkwam vond ik de manier waarop ze lag te ‘pompen’: iedere ademtocht leek ze voor de poorten van de hel te moeten wegslepen. We hebben daar de hele zaterdag gezeten, met z’n vijven: mijn vader, mijn broer, zijn vriendin, mijn vrouw en ik. Kijkend naar een ogenschijnlijk slapend lichaam. Maar dit was mijn moeder en wat op slapen leek, werd me pas in de loop van de dag duidelijk, was het proces dat onvermijdelijk tot haar dood zou leiden. Ik begon bij iedere ademhaling nu te hopen dat het de laatste zou zijn, dat mijn moeder uit haar lijden verlost zou worden. Dat gebeurde niet. Het was een ellendig beeld de vrouw die me had grootgebracht zo te moeten zien knokken voor haar leven. De verpleging probeerde haar (en ons?) te helpen door een beetje morfine in te spuiten en haar anders, comfortabeler, neer te leggen. Het mocht allemaal niet baten.

De dag werd avond, de avond werd nacht. Rond 01:00 keken we elkaar aan. Mijn broer was de eerste die de vraag die we allemaal hadden stelde en ook beantwoordde. “Ik geloof dat het weinig zin heeft hier de hele nacht te blijven zitten,” vond hij. “Laten we naar huis gaan en morgen verder kijken hoe het gaat.” Ik had mijn bedenkingen maar was op dat moment, na een hele dag wachten op het onvermijdelijke, niet meer in staat en ook niet bereid met hem in discussie te gaan. We vertrokken, gaven de nachtdienst onze telefoonnummers voor het geval dat nodig mocht zijn en gingen weg. We spraken af de volgende ochtend rond een uur of negen weer present te zijn. Ik weet nog dat ik, toen ik m’n bed instapte, twijfelde of ik wel zou kunnen slapen. Toch lukte dat. Het lichaam vindt kennelijk altijd wegen om te krijgen wat het nodig heeft.

Zondag 8 maart. Ik werd rond 08:00 wakker. Mijn vrouw wilde nog even ontbijten, ik niet. Ik heb nooit ontbeten en nu kreeg ik al helemaal geen hap door mijn keel. Rond kwart voor negen vertrokken we, ingesteld op een nieuwe dag van kijken naar een stervend lichaam, wachten op het onvermijdelijke. Dat bleek anders. Toen we aankwamen was mijn broer er al, druk telefonerend. Zijn vriendin lichtte ons in: aan het leven van mijn moeder was al een einde gekomen.

Een week na de uitvaart kwam het. Het besef dat noch mijn vader, noch mijn broer, noch ik bij mijn moeder waren in haar laatste uren, minuten, seconden. Hebben we haar daarmee in de steek gelaten? Misschien. We zullen nooit weten of ze in haar laatste ogenblikken nog behoefte heeft gehad aan de steun van haar man, haar zoons. Ik maak me daar nu verwijten over. Had ik niet toch..? Hoe mijn broer daarover denkt weet ik niet. Ik heb niet de moed hem daarnaar te vragen. Ik ken hem als een even groot ‘ijskonijn’ als mijn vader, met een even kort lotje.

Inmiddels gaat het met mijn vader langzaam maar zeker ook steeds verder bergaf, zowel lichamelijk als geestelijk. Zijn geheugen laat hem steeds vaker en steeds ernstiger in de steek. Hij gebruikt bijvoorbeeld de draadloze huistelefoon als afstandsbediening om de tv uit te zetten, is bij tijd en wijle zijn gevoel voor datum en tijd volledig kwijt en haalt ook de namen van zijn zoons, schoondochters en kleinkinderen door elkaar. Daarbij is hij, vanwege een kunstheup en zijn leeftijd, niet meer zo stabiel en valt regelmatig in huis. Soms met lelijke plekken en verwondingen tot gevolg. Ik woon het dichtst bij en dus zijn mijn vrouw en ik vaak de aangewezen personen om op te komen draven als hij weer eens gevallen is. Dat vind ik aan één kant niet erg: hij heeft, samen met mijn moeder, zevenentwintig jaar voor me gezorgd en het is niet meer dan billijk dat ik dan op die manier wat terug doe. Aan de andere kant knaagt het: wat als we op die achtste maart wèl bij mijn moeder aan het bed hadden kunnen zijn op het ultieme moment? Zou de wereld, mijn wereld, ónze wereld, er dan ook zo hebben uitgezien? Zouden we dan nu ook aan het wachten zijn totdat mijn vader voor de laatste keer valt? Of dat we gebeld worden dat hij gevonden is?

Gisteren zijn mijn vrouw, mijn kinderen en ik in het Tropenmuseum geweest. De tentoonstelling over Boeddha. Daarbij viel me ergens het woord ‘Karma’ op. ‘Karma’, dat wat mij betreft het best te vergelijken valt met het gezegde ‘Wie goed doet, goed ontmoet’. En dus: ‘wie slecht doet, slecht ontmoet’. Is dat het? Straft de Kosmos me nu omdat ik het niet kon opbrengen een nacht met mijn moeder te waken? De vraag die ik me nu ook stel is: als de situatie waarin we ons nu bevinden inderdaad Karma is, hoe kan ik het dan verhelpen? Wat kan ik doen om dat slechte Karma om te zetten in een goed? Of om het slechte Karma in ieder geval te stoppen? Ik weet het niet, ben nog niet zo thuis in het Boeddhisme. Misschien is dat een eerste stap: me verdiepen in de leer van Boeddha om me zo vrij te pleiten van de straf die de Kosmos me oplegt. Mijn vader zal ik er niet beter door maken, dat Karma zal ik tot het eind toe moeten dragen. Maar misschien kan ik, door me in het Boeddhisme te verdiepen, mijn vrouw en kinderen het nodige besparen. En op die manier goed Karma voor mezelf verzamelen als tegenwicht.

© Cees Geluk, januari. 2017

11. dec, 2016
Het is warm in het etablissement waar ik een uur geleden ben neergestreken. Half april en de opwarming van de aarde laat zich al weer voelen, buiten en dus ook hier binnen. Door de manier waarop het café is opgezet kunnen er geen ramen open. Aan de andere kant is het ook wel prettig, het had ook stervenskoud kunnen zijn en dan was hier moeten zitten wachten geen plezierige bezigheid geweest. Het is vrijdag, bijna weekend en ik heb net een tweede biertje gekregen. Ik houd het hier nog wel even uit. Ik heb mijn colbertje uitgedaan en over mijn stoel gehangen, zo is het goed te doen. Dan gaat de deur open, wat gek genoeg een weldadig koel aanvoelende luchtstroom oplevert, en ik zie ze. Ik ken ze, zie ze bijna dagelijks op tv. Druk pratend nemen ze plaats aan een tafel waarvan ik al wist dat die voor hen gereserveerd zou zijn, reden waarom ik aan deze tafel ben gaan zitten: uit hun gezichtsveld want achter een pilaar, maar dicht genoeg in de buurt om hun gesprek goed te kunnen volgen.
Eén van de twee is het meest aan het woord. Dat is logisch, bij de laatste verkiezingen is zijn beweging, die in de media steeds als gedoodverfde winnaar werd afgeschilderd, inderdaad als grootste uit de bus gekomen. Het gesprek gaat over de onderhandelingen voor een nieuw kabinet. De leider van de grootste fractie houdt voet bij stuk: ondanks dat niemand met hem wil samenwerken is hij de aangewezen persoon om leiding aan dat nieuwe kabinet te geven. Zijn beweging vertegenwoordigt immers het grootste deel van het volk?
“Ja, maar,” brengt de leider van de ‘nummer twee’ in, “met zulke standpunten zal niemand zich willen verenigen. Je kunt van niemand verwachten dat ze daarmee instemmen.”
“Toch hebben miljoenen mensen in mijn programma aanleiding gezien daar hun stem aan te geven.
Ik zie niet in waarom de rest van de partijen daar niet in mee wil, al was het maar voor een deel.”
“Omdat het raakt aan de kern van wie we in dit land willen zijn. Jij hebt hekel aan de eeuwenlange traditie van tolerantie en verdraagzaamheid, aan alles dat mooi en goed is in dit land. Mensen en dus ook hun gekozen vertegenwoordigers vinden het waard om dat te verdedigen tegen ideeën van het soort dat jij voorstaat.”
“Dat zou je niet zeggen, als je ziet hoe de elite tegenwoordig de belangen van juist het volk aan Brussel verkwanselt. Maar ik wil het daar niet over hebben, het gaat me om de ‘top job’ en dar weet je. Ik ben niet alleen de beoogd premier van dit land omdat mijn beweging de grootste is, ook moreel. Jouw partij is me dat na al die jaren gewoon verplicht. En jij persoonlijk al helemaal.”
“Hoezo dat?”
“Ik kan me niet voorstellen dat je dat niet meer weet. Ongeveer twaalf en een half jaar terug waren we nog collega’s. Jij werd toen de staatssecretaris die ik vond dat ik had moeten zijn, ik bleef gewoon Kamerlid. Ik heb dat toen, naïef als ik was, getolereerd. Ik kon niet anders. Maar op enig moment moest ik van de partij mijn mening inslikken, matigen, me aan de fractiediscipline conformeren en verder vooral mijn bek houden. Daar kon ik niet mee leven. Op dat moment hebben we in de voorganger van dit café gezeten. Jij had de opdracht me uit te leggen dat, en waarom, ik uit de partij zou worden gezet. Jij hebt me toen verteld dat een breuk tussen de partij en mij misschien niet zo’n heel erge ramp zou zijn. Ik zou de leden van de partij die achter mijn standpunten stonden een politiek ‘thuis’ kunnen bieden en, zo zei je, als ik ooit de grootste zou weten te worden en jij de nummer twee, dan zouden we samen optrekken om dit land om te vormen tot wat het altijd al had moeten zijn. Ik ben in jouw opdracht doorgegaan met het ventileren van mijn mening, heb me in jouw opdracht de partij uit laten zetten en ben dus in jouw opdracht geworden wie en wat ik nu ben. Ga me niet vertellen dat je dat vergeten bent. Ik wil nu verdomme gewoon wat me toekomt, wat je me toen beloofd hebt!”
Als om de laatste opmerking kracht bij te zetten beukt de leider van de grootste fractie zo hard op het tafeltje dat de glazen rinkelend op de plavuizen vloer kapot vallen. Ik leun even achterover, zodat ik om de pilaar heen het tafereel kan gadeslaan. Beide heren kijken wat verlegen om zich heen: ik ben niet de enige die in hun richting kijkt. Ze zijn even het middelpunt van een nieuwsgierige belangstelling. De leider van ‘nummer twee’ herneemt zich: “Kom, we gaan. We hebben hier ons welkom wel even verspeeld, denk ik.”
“Als je wilt,” is het antwoord, “Maar denk nu niet dat ik mijn positie ga veranderen.”
“Helemaal niet, maar we moeten hier ergens anders, op een rustiger plek, over verder praten. Kom.”
Dat is mijn teken. De heren staan op en ik ook. Verdorie, ik heb nog niet afgerekend! Snel loop ik naar de bar, zeg waar ik gezeten heb en leg wat geld op de toog. Zonder op wisselgeld te wachten draai ik me om en zie de twee nog net de deur uitlopen. Op een holletje loop ik terug naar mijn tafeltje, schiet mijn colbertje aan, pak de beugel van de ‘trolley’ met mijn gereedschap en vertrek. Buiten zie ik ze nog net in een auto stappen. De chauffeur van wat nu nog de demissionaire premier is rijdt in volle vaart weg. Geen probleem, ik weet waar hij heen gaat. Zo is dat immers afgesproken. Ik steek mijn rechter arm omhoog en als afgesproken stopt mijn collega naast me. Ik zet de ‘trolley’ op de achterbank en neem plaats op de passagiers-stoel.
“Waarheen,” wil mijn collega weten.
“Park C,” is mijn korte antwoord. Dat is de locatie die ik volgens de afspraak heb opgemaakt uit de manier waarop het gesprek tussen de twee politici eindigde. Mijn collega herhaalt mijn antwoord in zijn mouw en we rijden weg.
Een half uurtje later stoppen we bij het park. De auto van de premier staat er al, ik heb de signalen dus goed begrepen. Hier zal ik mijn opdracht uitvoeren. Ik neem de ‘trolley’ van de achterbank en ga het park in. Ik weet waar ik de heren kan vinden. Twee dagen geleden ben ik hierover geïnstrueerd. Ik loop een pad in, links, rechts en weer links en dan een lange klim een heuvel op. Op de top daarvan is een uitkijktoren die al is ontruimd. ‘Vanwege de veiligheid van de premier’. Ik open de ‘trolley’. Vreemd, hoe koud het metaal toch aanvoelt, ondanks dat het best warm is. In de zak van mijn colbertje vind ik de chirurgische handschoenen. Ik wil immers geen vingerafdrukken. Snel assembleer ik mijn gereedschap en neem plaats op het bankje in de uitkijktoren. Ik leg het wapen aan mijn schouder en laat de loop op de balustrade rusten, op de zandzak die daar al voor me is neergelegd. Zo ontstaat een stabiel scherpschuttersnest vanwaar ik bijna niet kan missen. Ik controleer het vizier. Dat werkt en voor de tweede keer vandaag wacht ik.
Gelukkig hoef ik niet lang te wachten. Na wat ik denk een kwartier is (ik verlies als ik aan het werk ben altijd mijn gevoel voor tijd) zie ik ze. Druk gebarend en in hevig gesprek. Ik kan dat gesprek nu niet meer volgen maar dat is niet erg, ik weet wat me te doen staat. Precies op de afgesproken plaats gaan ze in het gras zitten. De beveiliging van beiden is op afstand gebleven, het park is immers ontruimd en afgezet. Daarmee zijn de twee heren beneden veilig. Denken ze. Ik weet dat ze net zo lang in gesprek zullen blijven als nodig is. Mijn opdrachtgever heeft dat zo geregeld. Ik heb alle tijd om aan te leggen, het beeld in mijn vizier te controleren, mijn vinger aan de trekker te brengen en langzaam, oh zo langzaam steeds harder te knijpen.
Als het wapen afgaat schrik ik daar even van. Doe ik altijd: door het steeds harder knijpen is het exacte moment van het afvuren niet helemaal te bepalen. Ik schrik niet van het geluid, de demper doet immers zijn werk, maar van de terugslag, hoe klein die ook is. Het schrikmoment duurt echter maar een fractie van een seconde, dan neemt mijn professionaliteit het weer over. In mijn vizier zie ik dat het eerste schot meteen voldoende is geweest. Eén van de heren ligt roerloos op de grond, de ander speelt zijn rol subliem: hij doet alsof hij volledig in paniek is. Hij zal worden afgevoerd naar een locatie waar hij van zijn ‘schrik’ kan bekomen. Ik haal mijn wapen uit elkaar, berg het op in de ‘trolley’ en loop op m’n dooie akkertje weg. Via een sluipweg die me is uitgelegd verlaat ik het park en loop op de auto van mijn collega af.
De hand op mijn schouder brengt me van mijn stuk. Dit is niet wat ik verwachtte, niet wat we hebben besproken. Ik zou naar het vliegveld worden gereden, waar het ticket voor de reis klaar zou liggen. Over twee dagen zou ik de rest van mijn honorarium krijgen en dan de rest van mijn dagen onder de tropenzon kunnen slijten zonder voor uitlevering te hoeven vrezen. Ik draai me om en zie een compleet onbekend gezicht.
“Mag ik eens zien wat u daar in die roltas heeft,” vraagt het gezicht dreigend. 
“Waarom,” probeer ik.
“Omdat je zojuist een belangrijk politicus hebt omgebracht, klungel, daarom! Je denkt toch zeker niet dat we dat over onze kant zouden laten gaan?”
“Ja maar ik dacht...”
“‘Dachten’ moet je aan een paard overlaten, knul, die heeft een veel grotere kop. Wat je allemaal denkt te hebben afgesproken is ons bekend. Met je vliegticket zal een dubbelganger vertrekken en het geld is van de rekening teruggeboekt naar waar het vandaan kwam. En jij? Jij gaat met ons mee naar een lekker warm hokje dat we speciaal voor figuren als jij hebben.”
Ik kijk in de auto waar ik in had zullen stappen. Op de bestuurdersstoel zit mijn collega, alsof hij nog steeds op me wacht zoals de afspraak was. Zijn hoofd staat in een onmogelijke hoek en zijn donkere overhemd ziet er in de inmiddels invallende schemering uit alsof het natgeregend is. Maar het heeft vandaag helemaal niet geregend. Ik voel hoe mijn handen achter mijn rug worden gebracht en mijn polsen doen pijn als de tie-rip hard wordt aangetrokken. Ik word zo hardhandig aan mijn armen getrokken dat mijn schouders uit de kom lijken te schieten. We lopen richting een derde wachtende auto, langs de auto van de premier. Vreemd dat de chauffeur dáárvan ook al in zo’n vreemde houding zit. In mijn hoofd springen alle mogelijkheden en onmogelijkheden als gek geworden chimpansees door elkaar. De man die me nu beet heeft hoort duidelijk niet bij mijn opdrachtgever, maar blijkbaar ook niet bij die ander. Wat dan? Wie heeft hier de touwtjes in handen? Het portier gaat open en ik word weinig ceremonieel op de achterbank gegooid. Naast me zie ik het gezicht van mijn opdrachtgever.
“Wat...”
“Dacht je nou werkelijk dat ik maar één van die twee klungels om zeep wilde hebben? Natuurlijk niet. Op dit moment leven ze al geen van tweeën meer. Waarom alletwee? Dat is voor jou van geen belang. Het mooie is namelijk dat we jouw wapen hebben om aan te tonen dat jij ze hebt omgebracht. Alleen jammer dat niemand de moordenaar ooit zal vinden. Jij gaat voor ons in allerlei verre buitenlanden dingetjes doen, vergelijkbaar met wat je net gedaan hebt. Onder streng toezicht, dat wel. We kunnen ons niet veroorloven dat je in een onbewaakt ogenblik je memoires gaat publiceren.”
“Mijn wapen? Hoezo: aantonen dat ik het was? Ik heb immers helemaal geen...”
“...vingerafdrukken achtergelaten, bedoel je? Jammer voor jou, maar die hadden we al. Toch lekker, zo’n glaasje bier op een warme dag in april, niet?”
Stom! Ik ben er volledig ingetuind! Het wachten in het café hoorde bij het plan, maar niet zoals ik had gedacht. Vanaf het begin heeft mijn opdrachtgever de bedoeling gehad mij voor de moord op beide politici op te laten draaien. En ik heb het nooit doorgehad. Wat ben ik stom geweest. Geraffineerd spel, dat moet ik toegeven.
De auto zet zich in beweging. De ramen zijn geblindeerd dus ik kan niet zien waar het heen gaat. Dat interesseert me ook niet want ik zal het hoe dan ook nooit overleven. Ooit zal één van de ‘dingetjes’ die ik blijkbaar voor deze figuur moet gaan doen me fataal worden. Het enige dat ik kan doen is iedereen op het laatste moment nog een hak te zetten.
“Okay, ik begrijp het,” zeg ik. “Het zal me ook worst zijn hoe je te werk bent gegaan en waarom. Ik overleef dit niet en dat accepteer ik, dat is het risico van het vak dat ik gekozen heb. Maar doe me één lol: maak mijn handen los wil je, want mijn neus jeukt alsof er een bende mieren doorheen loopt.”
 Mijn opdrachtgever kijkt me geamuseerd aan. “Ach, je komt toch niet weg, de deuren zijn vergrendeld.” Uit zijn zak haalt hij een mes, ik voel hoe hij de tie-rip doorsnijdt en hoe heel pijnlijk de bloedvaten van mijn handen zich weer vullen. In een fractie van een seconde pak ik mijn linker voet en draai de hak van de schoen een kwartslag. Wat een vreselijk cliché, maar wel een dat werkt: een huurmoordenaar met een zelfmoordcapsule in de hak van zijn schoen! Mijn opdrachtgever heeft me echter door. Met een beweging die in de beperkte ruimte eigenlijk niet mogelijk zou moeten zijn slaat hij de capsule uit mijn hand. “Nee, verdomme! Mijn opdrachtgever wil je levend hebben..!” Als hij de verbazing in mijn gezicht ziet zegt hij: “Ja, denk je nou werkelijk dat iemand, wie dan ook, in deze wereld alleen voor zichzelf bezig is? Natuurlijk niet. Jij werkte, dacht je, in opdracht van een politicus, maar die werkte in mijn opdracht. Ik heb zelf ook een opdrachtgever en ik maak me sterk dat hij óók weer een baas heeft. Iedereen werkt voor iedereen. Wie aan het eind van die hele rij bazen en uitvoerders uiteindelijk aan alle touwtjes trekt? Ik heb geen idee, maar waarom zouden we dat willen weten? Al die opdrachten achter elkaar zorgen immers voor een geldstroom die dagelijks bijna sneller dan het licht de hele wereld over gaat en daar pikt iedereen, groot of klein, zijn graantje van mee. En nu ga jij lekker slapen, knul...” 
Met eenzelfde soort beweging als waarmee hij de capsule uit mijn hand sloeg geeft hij me een klap op mijn achterhoofd met iets dat in het schrale schemerlicht glinstert als metaal. Voordat de sterrenregen donker wordt flitst er door m’n hoofd: waar haalt-ie dát ding nou ineens vandaan..?
 
© Cees Geluk, december 2016
5. sep, 2016

1961.

Een toilet kon het niet genoemd worden. Het waren twee metalen bakken, één aan elke kant van de ruimte. Hier moest iedereen, dat wil zeggen de jongetjes, doen wat jongetjes er normaal gesproken doen. Hij was al klaar, wachtte totdat de juf hem en zijn klasgenootjes zou terugbrengen. De deur ging open en daar stond juf Knosse, een grote en (besefte hij veel later pas) foeilelijke vrouw. ‘Allemaal klaar?’ Tweeënwintig koppetjes gingen instemmend op en neer: ‘Ja, juf.’ Juf Knosse inspecteerde de ruimte om te zien of ze iedereen had. ‘Wat is dít nou?’ Juf brulde het bijna uit. ‘Wie heeft dít gedaan?!’ Hij stond er het dichtste bij en zag wat juf bedoelde. Op de grond, op de witte tegels, lag een plas geel gekleurd vocht. Iemand had het blijkbaar niet op kunnen houden en zijn ding gedaan nog voor hij de bak had kunnen bereiken. Hij voelde twee vingers die hard aan zijn oor trokken. ‘Jij viespeuk!’ De vingers trokken naar beneden, hij werd met zijn gezicht bijna op de grond gedrukt. ‘Als je moet plassen, doe je dat in de bakken! Nu heb je de wc vies gemaakt. Voor straf mag je hier nooit meer plassen!’

Doodongelukkig liep hij naast zijn moeder naar huis. ‘Hoe was het vandaag,’ vroeg ze. Hij zweeg. Hij was pas vier, hoe kon hij het gevoel van onrecht dat hem overweldigd had onder woorden brengen? Juf Knosse had gezegd dat hij buiten de bak had geplast, maar dat had hij niet. Toch durfde hij het zijn moeder niet vertellen, bang als hij was dat hij van haar óók straf zou krijgen. Hij zou zich stil houden en op school dan maar niet meer plassen.

 

1969.

Met vier hoopjes kleren waren aan weerszijden van het schoolplein twee ‘doelen’ gemaakt, dertig meter uit elkaar. In het midden had een groepje jongens een kring gevormd. In het centrum van die cirkel stonden twee van de jongens, de beste voetballers van de klas. Ze waren aan het ‘poten’, een ritueel dat moest worden uitgevoerd vóór er gevoetbald kon worden. Ieder zette de ene voet met de hak vóór de teen van de andere en zo kwamen ze naar elkaar toe. Degene die de laatste volle voet kon neerzetten, had ‘gewonnen’ en had de eerste keuze bij het samenstellen van zijn voetbalploeg. Om en om werden de namen van de omstanders genoemd, waarna ze zich achter hun ‘aanvoerder’ opstelden. De kring werd dunner en dunner. Totdat er nog één over was. ‘Neem jij die maar,’ zei de ene aanvoerder. ‘Nee, ik wil hem niet,’ zei de ander, ‘hij kan niet voetballen. Als ik hem neem verlies ik zeker en daar heb ik geen zin in.’ Zo werd er nog wat heen en weer geruzied.

Het onderwerp van de onenigheid had zich in de tussentijd al teruggetrokken. Hij leunde tegen de muur van de school en keek hoe de andere jongens zich vermaakten met het voetbalspel. Gelukkig, dacht hij, was hij vandaag niet ‘gepakt’, zoals dat heette. Dat gebeurde bijna iedere dag. Al bij het hek werd hij opgewacht door drie of vier klasgenoten die hem achterna zaten en hem, als ze hem ingehaald hadden, een paar rake klappen verkochten. Klappen waarvan hij wel last had, maar die niet zichtbaar waren. Ontsnappen kon hij er niet aan, hij moest immers naar school. En zijn moeder kon hij het niet vertellen. Niet meer. Hij had het wel eens gedaan maar het enige dat ze zei was: ‘Laat het nou maar, jongen. Doe er maar niets tegen. Je zult zien, als je er niet tegenin gaat, gaat de lol er vanzelf vanaf en stoppen ze wel.’ Daarna had hij het er nooit meer met haar over gehad. Hoezeer het gevoel van onrecht, van uitsluiting hem ook pijn deed, hij zou het alleen dragen.

 

1976.

De bel ging en wéér was een lesuur voorbij. Omdat er een leraar ziek was maar er die dag nog meer lessen waren ontstond er een ‘tussenuur’. Er waren klasgenoten die dat tussenuur gebruikten om huiswerk te maken of de volgende les voor te bereiden. Er waren er ook die de gelegenheid aangrepen om buiten het hek te gaan roken. Daar zag hij ze staan, de ‘populaire’ jongens en meiden. Druk met elkaar in gesprek, lachend en grappend. Hij wist dat het geen zin had ernaartoe te gaan en mee te doen. Om mee te beginnen rookte hij niet. Nog niet, al wilde hij er misschien wel mee beginnen, roken, net als zij. Maar dan zou hij alsnog niet tot die exclusieve club toegelaten worden. Hij droeg niet de juiste kleding, zijn haar zat niet zoals de anderen het droegen en hij had een ‘ouderwetse’ schooltas in plaats van het gebruikelijke vierkante ‘klm-koffertje’. Hij was bovendien niet goed in sport. Hij was een paria, een ‘outcast’. Hij zette zijn tas op de grond en ging ernaast zitten. Uit de tas haalde hij het plastic zakje met boterhammen dat hij van thuis had meegekregen. Ook al zoiets dat hem anders maakte dan de rest. Die kochten in de snackbar in de buurt belegde broodjes. In stilte at hij zijn brood. Nog twee uur hierna, dan kon hij naar huis fietsen.

Daaraan denkend keek hij angstig om zich heen: was Arie ook op school vandaag? Arie kende hij van de lagere school. Arie was samen met Kees. Het waren twee vrienden die eigenlijk niet, maar volgens de logica van de middelbare school misschien ook weer wel tot de ‘populaire’ groep behoorden. Iedere dag dreigden ze hem van zijn fiets te zullen slaan en als dat lukte schepten ze erover op bij de populaire jongens en meiden. Die hadden dan weer stof om over te lachen en te grappen. Iedere dag werd zo een martelgang want alleen het gezicht van Arie en Kees te zien betekende dat hij, in zijn beleving, na het laatste uur moest fietsen voor zijn leven. Ontsnappen kon hij niet: zijn ouders wilden hem niet van school halen. ‘Nog maar een jaartje, dan heb je je diploma en is het allemaal voorbij,’ had zijn moeder hem voorgehouden. Dat dit onrecht hem vanaf de lagere school naar deze school was gevolgd verzweeg hij dan maar. Wat wist zijn moeder nou helemaal?

 

1978.

De sfeer in de manschappenkamer was vol van verwachting. Cas, de artistiekeling van groep 1, tweede peloton, Charlie-compagnie zou een zelfgemaakte film gaan draaien. De tien zaten rond de tafel in het midden, waar de projector was neergezet. Het scherm stond aan de kant van de kamer waar ook de ramen zaten. Dat voorkwam dat het licht van de lantaarns buiten naar binnen kwam. Hij had een plaatsje apart gevonden. Hij had al zijn hele diensttijd moeite gehad zich aan te sluiten bij zijn dienstmaten. Niet alleen omdat hij hun taal niet sprak (er waren Drenten, Groningers en ook Friezen bij) maar ook omdat hij hun gevoel voor humor niet deelde. En van hun kant hadden zijn kamergenoten hem vanaf het begin duidelijk gemaakt dat ze hem op de een of andere manier vreemd vonden. Hij werd getolereerd, de diensttijd was nu eenmaal een verplichting waaraan niet te ontkomen viel, maar meer ook niet.

Op het scherm verscheen het exercitieterrein. Cas had blijkbaar zijn camera meegesmokkeld tijdens het ochtendappel en had het hele ritueel gefilmd. Maar in plaats van de gebruikelijke commando’s had hij er marsmuziek aan toegevoegd. ‘Nu,’ zei Cas, ‘moeten jullie goed opletten. Er komt nu een geweldig komisch stukje’. Het beeld versprong en zijn hart sloeg over. Op het scherm zag hij zichzelf, diep in slaap. In beeld verscheen ook de kop van een bezem waarmee door zijn haar werd gewoeld. Zijn slapende evenbeeld draaide zich om en nam in die beweging de bezemsteel mee in zijn armen, zodat het leek alsof hij die omhelsde. Als muziek had Cas ‘Je t’aime, moi non plus’ van Jane Birkin en Serge Gainsbourg gekozen. De hele kamer brulde van het lachen. ‘Goh, wat zal jouw vrouw blij met je zijn, wat kan jij goed vrijen, zeg!’ Hij hoorde het nauwelijks, zijn ogen brandden. Maar hij kon zijn gevoel van onrecht niet op die manier uiten, wist hij. Hij moest immers nog een half jaar met deze kerels doorbrengen. Hij deed of hij het ook leuk vond, lachte vrolijk mee, klopte Cas op de schouder. ‘Goeie grap, Cas, werkelijk heel goed.’ Van binnen knakte er iets.

2016.

De onterechte beschuldiging van de kleuterjuf. Het besef op de lagere school dat hij niet goed genoeg was om mee te doen. De uitsluiting op de middelbare school omdat hij niet ‘paste’. De zieke grappen en grollen van zijn dienstmaten. Het waren maar een paar van de dingen die hij in zijn leven had meegemaakt. Er was nog meer gebeurd, veel meer dan hij zich kon of wilde herinneren. En steeds was ontsnappen aan de situaties waarin dat soort dingen gebeurden, onmogelijk geweest: eerst was er de leerplicht, later de dienstplicht en weer later de verplichting om voor zijn gezin in het levensonderhoud te voorzien. Hij was er een misantroop door geworden. Hij had geen reden meer om mensen zomaar te vertrouwen. Vrienden had hij niet, ruimtes met veel mensen meed hij als de pest. En ook dat werd hem onmogelijk gemaakt want iedere dag weer moest hij met het openbaar vervoer naar zijn werk in een andere stad. En dan deed hij wat hij in de loop van zijn leven had geleerd: stil zijn, niet reageren, wachten tot het over ging.

Maar ergens in het diepst van zijn ziel wist hij dat er buiten zijn vrouw en kinderen mensen moesten zijn die hij wél kon vertrouwen. Hij besloot daarnaar op zoek te gaan. Zijn zoektocht zou lang zijn, maar hij was vastbesloten te vinden wat hij zocht. En op dat moment zou hij juf Knosse, de twee jongens op het schoolplein, Arie en Kees van de middelbare school en dienstmaat Cas uit zijn hoofd kunnen bannen, hen kunnen zeggen: ik ben wél goed genoeg, ik hoor er wél bij, ik mag er wél zijn! Morgen zou hij ermee beginnen. En met die gedachte draaide hij zich om en viel voor het eerst in jaren in een diepe en weldadige slaap.

© Cees Geluk, september 2016

7. mrt, 2016

De banden waren niet pijnlijk, maar belemmerden wel de bewegingsvrijheid. Gefixeerd aan een metalen tafel, met riemen om hoofd, borst, polsen, heupen en net boven de knieën, kon hij zijn hoofd wel bewegen maar niet meer dan een paar centimeter naar links of rechts. Met zijn ogen helemaal in de hoeken kon hij, nu hij gewend was aan het zwakke schijnsel van de nachtverlichting, links de witte tegelwand zien met het metalen aanrecht met spoelbakken. Aan de andere kant bestond de wand geheel uit metalen deuren, elk ongeveer een meter breed en half zo hoog en met een centimeter of tien tussenruimte rondom. De tafel waarop hij lag was niet vlak maar liep naar het midden toe enigszins af, zodat bewegen van het lichaam, voor zover de riemen dat toelieten, lastig was. Van boven naar beneden helde de tafel ook, iets sterker dan naar het midden. Verder was hij voorzien van een afvoer, die voorkwam dat het water in de ronding van de tafel bleef staan. Jan wist waar hij was en waar hij lag: in de autopsieruimte, op een onderzoekstafel. Waarom hij hier lag was hem een compleet raadsel. Hoe hij hier terecht was gekomen had hij voor zichzelf inmiddels gereconstrueerd.

Vanochtend, – of was het gisterochtend? – had een chauffeur hem afgehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hij, Jan Breedijk, zou worden geïnstalleerd als het nieuwe hoofd palliatieve zorg. Zijn voorganger, met wie hij al jaren intensieve zorg verleende aan mensen in hun laatste levensfase, ging met pensioen. De installatie, kon Jan zich herinneren, was precies verlopen zoals hij zich had voorgesteld. Zijn voorganger had hem in zijn afscheidsspeech gekenschetst als iemand die gedreven was door de zorg voor juist de meest kwetsbare patiënten in hun meest kwetsbare momenten. Het feest erna herinnerde hij zich ook, zij het met moeite en dan nog schetsmatig. De aangeboden champagne had hij geweigerd, hij gaf er de voorkeur aan een simpel biertje te drinken. In tegenstelling tot alle andere afdelingshoofden kwam hij niet uit de gegoede burgerij, maar was hij een gewone ‘jongen uit het volk’. Begonnen als co-assistent was dit het summum dat Jan had kunnen bereiken en nu dus ook bereikt had. En dan smaakte een biertje hem toch beter dan wijn. Maar na twee (of drie?) biertjes voelde hij zich wat licht in het hoofd. Logisch, dacht hij, de emotie is me wat teveel geworden. Een lang gekoesterde droom was immers uitgekomen: leiding geven aan de afdeling die het verplegend personeel voor de grootste uitdaging stelde die de medische wetenschap te bieden had: zorg voor stervenden. Hij herinnerde zich nog dat hij naar het toilet was gegaan om zich wat water in het gezicht te deppen, daarna was alles zwart geworden. Hij was hier op deze tafel weer bij kennis gekomen.

 In de hoek van het vertrek, vanuit Jan’s positie boven zijn hoofd en dus voor hem onzichtbaar, zoefde de schuifdeur open, zoals dat al vier keer eerder was gebeurd. Vanuit zijn ooghoeken kon hij zien hoe de persoon in het zwart opnieuw een emmer in de spoelbak zette en die vol liet lopen. De schim draaide zich om en liep op de sectietafel af. De handdoek, nog nat van de vorige keer, werd weer over Jan’s neus en mond gelegd en gefixeerd. En langzaam, tergend langzaam, werd de volle emmer over de handdoek leeggegooid. ‘Waterboarding’ heette dat, wist Jan. Hij wist ook dat, hoezeer het er ook op leek dat hij zou verdrinken, dat niet zou gebeuren. Toch was daar de instinctieve angst voor de verdrinkingsdood, het oerinstinct tot zelfbehoud dat ervoor zorgde dat niet de ratio van het weten dat je niet zult sterven maar juist de angst voor de dood de overhand kreeg. Zijns ondanks vocht Jan tegen het water, tegen de riemen die hem al te veel beweging ontzegden. In een echt verhoor zou dit ertoe leiden dat het slachtoffer alles zou verklaren wat de dader wilde horen, als de marteling maar zou ophouden. Daarom ook was deze ondervragingstechniek zo omstreden, want de informatie was ‘van nature’ onbetrouwbaar. Maar er kwamen geen vragen. Na wat een eeuwigheid leek was de emmer leeg, werd de handdoek weggehaald en kreeg Jan de gelegenheid weer op adem te komen.

“Wie ben je en waarom ben ik hier,” bracht Jan uit. In tegenstelling tot de voorgaande vier keren draaide de zwarte figuur zich nu naar de tafel om. Het gezicht werd aan het oog onttrokken door een bivakmuts, alleen twee donkerbruine ogen en twee smalle lippen, bijna strepen, waren zichtbaar. Uit de weinige huid die door de gaten te zien was maakte Jan werktuigelijk op dat hij in handen was van een blank iemand, en dat die iemand er ontzettend bleek moest uitzien, op het witte af, mogelijk zelfs een ziekte onder de leden had. Achter het  masker knipperden de ogen langzaam. Voor het eerst produceerde de onbekende geluid.

“Wie ik ben is niet belangrijk,” klonk een donkere, hese mannenstem, “wie jij bent en wat je gedaan hebt veel meer.”

“Maar wat heb ik dan gedaan?”

“Mijn leven geruïneerd, maar dat zul je je niet herinneren, denk ik. Laat me je geheugen nog maar weer eens opfrissen.”

En daarmee liep de gemaskerde opnieuw naar de spoelbak, vulde de emmer en begon het hele ritueel opnieuw: de handdoek, het gevecht om voldoende zuurstof, de angst en de paniek, om weer te eindigen met de opluchting dat de verdrinkingsdood wéér niet had toegeslagen. De gemaskerde zette de emmer op de grond, haalde de handdoek weg en vroeg: “Je geheugen alweer een beetje op orde?”

“Ik heb geen idee wat je tegen me hebt, maar ik heb nooit de bedoeling gehad het leven van wie dan ook te ruïneren, ik begrijp echt niet wat je bedoelt.”

“Kan ik me voorstellen. Oké vooruit, ik leg het je uit. Hoe oud ben je?”

“Wat heeft dat ermee te maken?”

“Ik kan zó weer een emmer vullen, ik hou dit spelletje langer vol dan jij. Hoe oud ben je?”

Jan zag in dat het geen zin had met deze figuur in discussie te gaan. “Zevenenvijftig.”

“Dan is het precies vijftig jaar geleden dat je mijn leven hebt verpest. Een jubileum dat ik niet meer dacht te kunnen meemaken. Maar gelukkig is het me vergund.”

“Maar hoe heb ik vijftig jaar geleden... toen was ik zeven, idioot! Ik kan me van die tijd niets meer herinneren!”

“Maar ik des te meer. Stel je voor: jij en ik, beiden lid van dezelfde gymnastiekvereniging. Mijn ouders moesten kromliggen om de contributie daarvoor op te kunnen brengen. En na iedere gymles stond jij me onderweg op te wachten. Hoe je het presteerde weet ik niet, maar je was altijd eerder omgekleed dan ik en je wachtte me op.”

“Het zegt me nog steeds niets.”

“Iedere keer wachtte je me dus op, je mond vol met kraanwater. Dat spuugde je in m’n gezicht en dan rende je gierend van het lachen naar huis. Dat was het begin. Later had je vriendjes die je ertoe bracht hetzelfde te doen, zodat ik drie, vier monden water over me heen kreeg. Water en speeksel.”

Langzaam kwam de herinnering aan die tijd bij Jan terug.

“Wim? Wim van Andel, ben jij het?”

“Wie ik ben is, nogmaals, niet belangrijk. Het verhaal gaat verder. Door die constante dreiging en het niet kunnen ontsnappen aan steeds die volle monden water en speeksel werden de gymlessen een hel voor me en smeekte ik m’n ouders me van de vereniging af te halen. Vanaf dat moment heeft mijn vader me niet meer aangekeken. Ik had me aangesteld, vond hij, ik had geen doorzettingsvermogen getoond, ik was niets waard.”

“En dat verwijt je mij?”

“Kop dicht. Op de lagere school was het niet anders. We zaten immers op dezelfde school, jij een klas hoger dan ik. Jij wist jouw klasgenoten en de mijne te vertellen hoe makkelijk het was om me uit mijn evenwicht te brengen: een simpele mond water was voldoende. Ik heb van de klasgenoten geen plonzen water in mijn gezicht gehad, maar gepest ben ik zeker. En omdat ik jouw watermarteling vreesde, kon ik er weinig tegenover stellen.”

“Als je excuses wilt kun je die krijgen.”

“Te weinig en te laat. Na de lagere school was ik mentaal al zó ingesteld op het vermijden van anderen dat ook de middelbare school op zijn zachtst gezegd geen prettige periode voor me was. Ik heb weliswaar een Vwo-diploma gehaald maar een universitaire vervolgopleiding kon ik psychisch niet meer aan. Daardoor heb ik nu op de huidige neoliberale arbeidsmarkt nauwelijks tot geen kans meer op een fulltime baan. Ik ben vorige week bij een reorganisatie boventallig geworden en kan het verder als vijftigplusser zonder universitaire graad wel schudden. Ik moet zien rond te komen van een bijstandsuitkering. Mijn leven is geruïneerd.”

“Alleen maar vanwege een paar mondjes water vijftig jaar geleden? Kom op, zeg!”

“‘Iedere reis begint met een eerste stap,’ leert een oud Chinees gezegde. Die eerste stap was jouw watermarteling vijftig jaar geleden. Die gymnastiekvereniging moest ervoor zorgen dat ik meer zelfvertrouwen, meer gevoel voor eigenwaarde kreeg. Jouw pesterijen en de manier waarop je anderen ertoe bracht hetzelfde te doen hebben ervoor gezorgd dat ik daar nooit aan toegekomen ben. In die zin heb jij mijn leven verwoest en daarvoor ga je nu de prijs betalen.”

“Kom op nou, Wim! Als je vindt dat ik je leven heb verwoest dan spijt me dat ontzettend. Dat is nooit de bedoeling geweest. Het was gewoon een geintje onder vrienden. Vertel me hoe ik je kan helpen en ik doe wat ik kan.”

De figuur in het zwart zweeg verder, draaide zich om en liep weg. Jan stelde zich in op een nieuwe sessie waterboarding. Maar deze keer hoorde hij geen water lopen. En Wim stond ook bij een andere spoelbak, het verst van de tafel verwijderd. Wim draaide zich om en liep op de tafel toe.

“Geen handdoek deze keer. We doen iets anders. Zoals je ongetwijfeld weet, je bent tenslotte arts, is speeksel van zichzelf iets zurig. Dat helpt bij de eerste stap op weg naar vertering van ons voedsel. Ik heb de zuurgraad een beetje versterkt. Zo krijg je alle water en speeksel terug die ik jaren geleden van jou kreeg, met een redelijke rente...”

“Wim, wat ben je van pl...”

Voordat Jan zijn zin kon afmaken werd heel langzaam maar ook heel zeker, de emmer boven zijn hoofd omgekeerd. Druppel voor druppel voelde hij het vocht op zijn voorhoofd vallen. En met iedere druppel werd een branderig gevoel dat eerst nog te verdragen was, steeds heftiger.

“Wim, hou op, alsjeblieft! Zeg me wat je wilt en ik doe alles!”

“Dat begrijp ik, maar destijds wist je ook niet van ophouden, al wist je donders goed dat ik dat graag wilde. We gaan gewoon nog even verder. Ik wil zeker weten dat je overtuigd bent van je voornemen om alles voor me te doen.”

En weer tipte de emmer voorover. Deze keer viel het vocht op Jan’s hals en schouders. Het voelde aan alsof zijn huid één grote schaafwond was die met jodiumtinctuur bewerkt werd.

“Wim, ik smeek je, hou hiermee op! Wat moet ik doen om je te laten stoppen?!”

“Niets, Jan, de emmer zal straks leeg zijn en dan ben ik klaar. Dan heb ik jouw leven verwoest zoals jij het mijne. Nog één keertje. Oh, wacht. Dat is waar ook, dat zou ik bijna vergeten.”

Jan reikte onder de tafel naar iets dat het geluid maakte van een tas of een rugzak.

“Zo, deze kunnen we niet missen.”

Jan’s oogleden werden opengesperd met klemmen die een oogarts gebruikt om ogen open te houden bij staar-operaties.

“We kunnen natuurlijk niet hebben dat je ogen uitdrogen op deze manier. Ik heb nog wat vocht in de emmer zitten, maar dat is denk ik nét niet genoeg voor mijn doel. Ik doe er nog wat zuur bij om hem af te vullen.”

“Wim, ik smeek je, stop hiermee! Ik heb destijds toch ook niet jouw ogen vernield?”

“Nee, maar wel mijn leven en op deze manier zal jouw leven ook niets meer waard zijn. Wie wil immers een dokter die niets kan zien? En als je je vak niet meer kunt uitoefenen heb je binnen de kortst mogelijke keren geen baan meer, net als ik. Eens zien hoe jij dat gaat overleven.”

En daarmee tipte de emmer weer. Door de opengesperde ogen zag Jan de straal op zich afkomen. Uit alle macht probeerde hij, tegen de druk van de klemmen in, zijn oogleden te sluiten. Tevergeefs. De straal kwam dichter en dichterbij, alsof er een film in 'super-slo-mo' werd afgedraaid. Jan zag het vocht op zich afkomen en kon alleen maar vermoeden hoe pijnlijk het zou zijn als zijn ogen door het zuur weggevreten zouden worden.

“Jan, jongen, wat is er in godsnaam met je?!”

Gretha, Jan’s vrouw schudde Jan wakker. Kletsnat van het zweet keek hij verwilderd om zich heen. Zijn vrouw, zijn bed, zijn slaapkamer, zijn huis. Geen sectietafel, geen emmer, geen zuur, geen Wim. Hijgend van emotie kuste hij zijn Gretha.

“Ik heb een nachtmerrie gehad. Maar zó levensecht dat ik werkelijk dacht dat ik... Nou, laat maar. Ik ga even naar de huiskamer, ik moet even op adem komen.”

“Natuurlijk, schat. Heb je iets nodig, kan ik je wat brengen?”

“Nee, ga jij maar weer slapen, ik kom zo weer terug.”

In de keuken trok Jan een biertje uit de koelkast, opende het flesje en zette het aan zijn mond. Het verbaasde hem dat hij zo levensecht had gedroomd over iets dat wel was gebeurd, maar dat hij allang vergeten was. Wim van Andel. Hij kon zich dat joch nog vaag herinneren. Het was een wat zonderlinge jongen geweest en inderdaad, een makkelijke prooi voor een verveeld opgeschoten knulletje als Jan.

Het biertje was op, Onderweg terug naar bed nam hij zich voor morgen zijn secretaresse eens uit te laten zoeken of Wim van Andel nog leefde. En misschien kon ze er ook achter komen hoe het met hem ging. Jan wilde zijn excuses maken, dit stukje verleden kunnen afsluiten. Het was ooit weliswaar alleen maar als geintje bedoeld maar nóg zo’n nachtmerrie hoefde hij niet meer mee te maken. En terwijl hij zijn ogen liet dichtvallen en in slaap zakte verbaasde hij zich erover dat zijn hals zo schraal aanvoelde...

© Cees Geluk, maart 2016